Om NASCOR HBAktuelltÖversättnings- och tolktjänsterSpråkstödWebbtjänsterUtbildning och föreläsningarKontaktuppgifterLänkar

Utbildning

Ända sedan NASCOR startades 1990 har vi varit engagerade i olika
former av utbildning. Främst har det handlat om kurser i språkhand-
ledning och realiakunskap för tolkar.

Dessa kurser är allmänt kompetenshöjande men är även tänkta att vara ett stöd för de tolkar som har för avsikt att avlägga Kammarkollegiets prov för auktorisation och specialkompetens.

Tolkkurserna hölls vid olika folkhögskolor i Sverige och TÖI (Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms Universitet) står bakom kurserna.


 Copyright © 2003 NASCOR HB