Om NASCOR HBAktuelltÖversättnings- och tolktjänsterSpråkstödWebbtjänsterUtbildning och föreläsningarKontaktuppgifterLänkar
 

Språkstöd

NASCOR har en ambition att öka säkerhet och språkkänsla hos skribenter av olika slag, inte minst hos dem som skriver för företag och myndigheter. Många gånger ser man mer eller mindre allvarliga språkfel i annonstexter, utskick, företagspresentationer, broschyrer, produktbeskrivningar, instruktionsböcker, kursmaterial och annat. Ett döligt sprökbruk kan minska företagets trovärdighet. Å andra sidan ökar trovärdigheten med en korrekt skriven text och företaget visar ett bättre ansikte utåt.

NASCOR hjälper dig att korrigera slarvfel, stavfel, kommatering, interpunktion, meningsbyggnad, stilbrott med mera. Vi kan påpeka och rätta till om du har använt för mycket fackspråk eller jargong-
språk. Vi hjälper dig att uppfylla syftet med texten på ett bra sätt så att du når fram med ditt budskap utan att bli missförstådd. Vi tittar på språkriktighet, struktur, begriplighet och språklig stil.

NASCOR kan också hjälpa dig att utforma en språkpolicy för före-
taget. Det är något som är nödvändigt att ha när många personer ska skriva texter för publicering i olika sammanhang.

Om du är översättare och översätter texter till svenska kan det kännas tryggt med en granskning innan du lämnar ifrån dig materialet. Vi har rutin på att språkgranska alla typer av över-
sättningar, såväl inom det medicinska och juridiska området som
inom det tekniska och sociala.

På sidan Kontakt hittar du information om hur du får tag på oss.


 Copyright © 2003 NASCOR HB